fbpx

מארז דברים טובים

מתנה על טהרת השוקולד בצורות וטעמים מעולים ממש!

המארז כולל: שתי חבילות שוקולד 100 גרם בטעמים שונים, שתי חבילות אצבעות שוקולד (פינגרס), חבילת מצופים שוקולד, חבילת דפדפי שוקולד, חבילת פירמידות שוקולד. כשרות רבנות אזורית

המארז כולל:
שתי חבילות שוקולד 100 גרם בטעמים שונים
שתי חבילות אצבעות שוקולד (פינגרס)
חבילת מצופים שוקולד
חבילת דפדפי שוקולד
חבילת פירמידות שוקולד

במלאי

 80

מתנה על טהרת השוקולד בצורות וטעמים מעולים ממש!

המארז כולל: שתי חבילות שוקולד 100 גרם בטעמים שונים, שתי חבילות אצבעות שוקולד (פינגרס), חבילת מצופים שוקולד, חבילת דפדפי שוקולד, חבילת פירמידות שוקולד. כשרות רבנות אזורית