מארז חסכון מתוק

–  המארז כולל קופת חסכון קרמית עם הדפסה, מארז מטבעות שוקולד בשקית כותנה

–  המארז כולל קופת חסכון קרמית עם הדפסה, מארז מטבעות שוקולד בשקית כותנה

 35

–  המארז כולל קופת חסכון קרמית עם הדפסה, מארז מטבעות שוקולד בשקית כותנה