נר לד 150ג'

נר לד 150גר’ , מחליף צבעים בעת ההדלקה.

במלאי

 20

נר לד 150גר’ , מחליף צבעים בעת ההדלקה.