נר לד 300 ג'

נר מחליף צבעים בעת ההדלקה.

במלאי

 25

נר מחליף צבעים בעת ההדלקה.