נר לד 450 ג'

נר לד גדול, מחליף צבעים בעת ההדלקה.

נר לד גדול, מחליף צבעים בעת ההדלקה.

במלאי

 30

נר לד גדול, מחליף צבעים בעת ההדלקה.